Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2020

8364 13f0
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadzisniezasne dzisniezasne

April 21 2020

BeMyHero
9940 d753
Sponsored post
feedback2020-admin
BeMyHero
Nie znoszę telefonów. Przez telefon zawsze powie się coś nie tak, kiedy nie można patrzeć tej drugiej osobie w oczy. Bo to oczy się liczą, nie słowa.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromhrafn hrafn viatobecontinued tobecontinued

February 29 2020

BeMyHero

" To taki stan, że idziesz ulicą i modlisz się, żeby ktoś w Ciebie wjechał."
BeMyHero
0065 c907
Reposted fromchocoway chocoway viaczekamnaciebie czekamnaciebie

February 23 2020

BeMyHero
Człowiek musi dorosnąć do wyzwań, które sam sobie stawia.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe

February 20 2020

BeMyHero
Potem płakałam, ponieważ zbyt dużo myślę, zbyt dużo chcę i zbyt dużo martwię się o przyszłość.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromaleander aleander viaMsChocolate MsChocolate

February 13 2020

BeMyHero
Chyba o to chodziło w byciu z kimś... O wsparcie i możliwość pocieszenia się w objęciach drugiego człowieka.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
6580 f7eb
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
7652 9e7b 500
BeMyHero
Chciałabym, żeby się udało. 
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola
BeMyHero
3338 ac4a 500
Reposted fromnutt nutt viagdziejestola gdziejestola
BeMyHero
4293 ae49
BeMyHero
0546 9d3f 500

February 10 2020

BeMyHero
5797 ab17 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
BeMyHero
8098 4cc0 500
Reposted fromsoftboi softboi viapiehus piehus

February 09 2020

BeMyHero
8306 c1f0
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
BeMyHero
7696 27c7
Reposted frompiehus piehus

February 04 2020

BeMyHero
0734 8ae2 500
Reposted fromdelain delain viatakiezycieeee takiezycieeee
BeMyHero
8583 bbd4 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...