Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

BeMyHero
Człowiek musi dorosnąć do wyzwań, które sam sobie stawia.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe

February 20 2020

BeMyHero
Potem płakałam, ponieważ zbyt dużo myślę, zbyt dużo chcę i zbyt dużo martwię się o przyszłość.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromaleander aleander viaMsChocolate MsChocolate

February 13 2020

BeMyHero
Chyba o to chodziło w byciu z kimś... O wsparcie i możliwość pocieszenia się w objęciach drugiego człowieka.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
6580 f7eb
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
7652 9e7b 500
BeMyHero
Chciałabym, żeby się udało. 
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola
BeMyHero
3338 ac4a 500
Reposted fromnutt nutt viagdziejestola gdziejestola
BeMyHero
4293 ae49
BeMyHero
0546 9d3f 500

February 10 2020

BeMyHero
5797 ab17 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
BeMyHero
8098 4cc0 500
Reposted fromsoftboi softboi viapiehus piehus

February 09 2020

BeMyHero
8306 c1f0
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
BeMyHero
7696 27c7
Reposted frompiehus piehus

February 04 2020

BeMyHero
0734 8ae2 500
Reposted fromdelain delain viatakiezycieeee takiezycieeee
BeMyHero
8583 bbd4 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee

January 31 2020

0911 bde7
Reposted fromkniepuder kniepuder viainto-black into-black
BeMyHero
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainto-black into-black
BeMyHero
0972 d5b4 500
Reposted fromkarahippie karahippie viainto-black into-black
BeMyHero
9848 a5e5
Reposted from4777727772 4777727772 viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl