Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

BeMyHero
1112 96c9 500
:(
BeMyHero

Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.

— Emery Lord
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
BeMyHero
9290 f902 500
life is a bitch.
BeMyHero

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
BeMyHero
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

December 07 2019

BeMyHero
6551 40a7
Reposted fromnyaako nyaako viaelavator elavator
BeMyHero
4385 000c
Reposted fromnfading nfading viaSadSoup SadSoup
BeMyHero
1798 6778
Reposted fromclamare clamare viaSadSoup SadSoup

November 22 2019

BeMyHero
2169 2e2c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
BeMyHero
0357 3495 500
Reposted fromnosiemka nosiemka vianotperfectgirl notperfectgirl
BeMyHero
Nie przejmuj się. Wszystko jest tymczasowe.
— Miejsce bez Ciebie
Reposted fromzoou zoou vianotperfectgirl notperfectgirl
BeMyHero
6990 e66d
Reposted fromhagis hagis viaburnmyshadow burnmyshadow
BeMyHero
Pewne drzwi trzeba zamknąć,  bo prowadzą już donikąd.
BeMyHero
4132 af1d 500

November 21 2019

BeMyHero
4069 0468 500
Reposted frompiehus piehus viasilkdreams silkdreams
BeMyHero
7724 326d 500
Reposted frompiehus piehus viasilkdreams silkdreams
BeMyHero
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viasilkdreams silkdreams
BeMyHero
1914 6946
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkdreams silkdreams
BeMyHero
4327 a1a1
Reposted frommelodyjna melodyjna viasilkdreams silkdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl