Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2019

BeMyHero
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
BeMyHero
BeMyHero
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viamarlboro marlboro
BeMyHero

March 03 2019

BeMyHero
3303 a5c6 500
J. Borszewicz „Pomroki”
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
BeMyHero
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
BeMyHero
2365 1382
BeMyHero
6664 272d
Reposted fromkortes kortes viawishyouwerehere wishyouwerehere

February 21 2019

BeMyHero
BeMyHero
BeMyHero
4706 014a 500
Cóż M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
BeMyHero
4124 42ab 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
BeMyHero
5012 cfc4 500
ONA
BeMyHero
Czasem tak bywa, że ściany są, a domu nie ma.
— Dom

July 23 2018

BeMyHero
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— Piotr C. - "Pokolenie Ikea"
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued

July 20 2018

BeMyHero
BeMyHero
8872 ffdd 500
Struck by Lightning
BeMyHero
0974 5aea 500
BeMyHero

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam viatobecontinued tobecontinued
BeMyHero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl