Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2019

BeMyHero
8316 9f90
BeMyHero
BeMyHero
Miałem zamiar podejść do ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.

October 27 2019

BeMyHero
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viasztukastuk sztukastuk
BeMyHero
nie uwierzysz ile niebo ma kolorów nocą.
— Rover
Reposted fromwogniu wogniu
BeMyHero

“ Ale temu uśmiechowi nie można było się oprzeć. Ten uśmiech mógłby wygrywać wojny i leczyć raka. ”
— John Green "19 razy Katherine"
Reposted fromwogniu wogniu

September 16 2019

BeMyHero
 Powiem ci.
Zmarnowaliśmy świt, a tego nie wybaczy nam żadne niebo.

— James Douglas Morrison
Reposted fromwogniu wogniu
BeMyHero
0000 2a03
Reposted fromwogniu wogniu
BeMyHero

“ Ale temu uśmiechowi nie można było się oprzeć. Ten uśmiech mógłby wygrywać wojny i leczyć raka. ”
— John Green "19 razy Katherine"
Reposted fromwogniu wogniu
BeMyHero
BeMyHero

July 24 2019

BeMyHero
0594 8696 500
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viamadix3 madix3
BeMyHero
4882 0109
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialovelikehope lovelikehope
BeMyHero
8185 fba6
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialovelikehope lovelikehope
BeMyHero
— sure.
BeMyHero
Reposted fromkasi kasi vialovelikehope lovelikehope
BeMyHero
5735 2d3b
Reposted fromhimym himym vialovelikehope lovelikehope
BeMyHero
BeMyHero
6271 109a
Reposted fromnyaako nyaako vialovelikehope lovelikehope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl