Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

BeMyHero
BeMyHero
7823 7add 500
BeMyHero
– Samotność szybko się nudzi!
– Zdziwił byś się, jak wiele ją lubi.
— Muminek i Włóczykij
Reposted fromtwardziel twardziel viahonestlie honestlie

July 08 2018

BeMyHero
I chyba pada, i chyba jest rano
I myślę że chyba nic się nie stało
— dzień i noc . pezet
BeMyHero
Nigdy nie zapominaj:
Chodzimy nad piekłem
Oglądając kwiaty.
— Kobayashi Issa
Reposted fromjozefspace jozefspace viawerterowska werterowska
BeMyHero
3011 85ca
Reposted fromdailylife dailylife
BeMyHero
3712 990f
Reposted fromdailylife dailylife
BeMyHero
8278 cd32
Reposted fromdailylife dailylife
BeMyHero
Gdy patrzę w Twoje oczy wiem,
że nie chcę już niczego szukać.
— pezet, nieważne
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej viadailylife dailylife
BeMyHero
Nigdy nie wiesz, kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
Reposted fromosaki osaki viadailylife dailylife
BeMyHero
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viadailylife dailylife
BeMyHero

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viadailylife dailylife
BeMyHero
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viadailylife dailylife
BeMyHero
0769 ecd3 500

c-cassandra:

Handling responsibilities like an adult.

Reposted fromhikarii hikarii viaanybodyshit anybodyshit
BeMyHero
BeMyHero
BeMyHero
BeMyHero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl