Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

BeMyHero
9029 0efa

July 13 2019

BeMyHero
W niedzielny wieczór wszystko traci sens.
— Ewelinkja Sosza
Reposted fromresort resort viasmutnazupa smutnazupa

July 08 2019

BeMyHero
8675 a35c
Reposted fromthepointless thepointless viaohwow ohwow

July 07 2019

BeMyHero
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
BeMyHero
Reposted fromkrumka krumka viaessperer essperer
BeMyHero
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
— X
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak vianobodycares nobodycares
BeMyHero
7552 36f4
Reposted frommisza misza vianobodycares nobodycares
BeMyHero
2252 0b86 500
Reposted fromnutt nutt viakingofthejungle kingofthejungle
BeMyHero
Bo najgorszym błędem jest odejście od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
BeMyHero
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko

July 06 2019

BeMyHero
0120 512b
Reposted fromaletodelio aletodelio
BeMyHero
1654 bf8a
Reposted fromaletodelio aletodelio
BeMyHero
5918 7b59
Reposted fromaletodelio aletodelio
BeMyHero
3818 f35a
Reposted fromaletodelio aletodelio
BeMyHero
4871 575e
Reposted fromaletodelio aletodelio
BeMyHero
3366 84bf
Reposted fromaletodelio aletodelio
BeMyHero
3483 0f44
Reposted fromaletodelio aletodelio
BeMyHero
0704 0f9a
Reposted fromscorpix scorpix viaaletodelio aletodelio
BeMyHero
BeMyHero
7320 06bb
Reposted fromaletodelio aletodelio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl